Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
Norwegian Meteorological Institute

Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Νορßηγία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Hordaland
έως 16.10.2018 22:59 CET
Flood (Κίτρινο)
english:
Precipitation and snowmelt due to high temperatures has resulted in high discharge in the rivers. The discharge will remain high monday. The combination of rain and continuous snow melting has increased water discharge. Water discharge is expected to sink as the temperature decreases and rain stops. Hydropower production will in some cases act as flood control, and therefore the issued warning will not necessarily apply to all regulated waterways. Read the full forecast on Varsom.no. Situation that requires vigilance and may cause local damages.

norsk:
På grunn av regn og snøsmelting i helga vil det fortsatt være flomvannføring i vassdragene. Vannføringen har kulminert, og vil synke raskt i de fleste vassdrag pga avtagende nedbør og synkende temperatur. Enkelte trege vassdrag vil fortsatt ha vannføringer på oransje nivå, som Vangsvatn i Vosso, Viksvatn i Gaularvassdraget, Jølstervatn og Hornindalsvatn. Les hele varselet på Varsom.no. Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt 

Oppland
έως 16.10.2018 22:59 CET
Flood (Κίτρινο)
english:
Rain and snowmelt has brough the Otta river to red waring level. The Gudbrandsdalslågen river is expected to rise to yellow level.
The combination of rain and continuous snow meltinghas increased water discharge in the main river only.
Consequence: Local flooding and/or erosional damage in the main river. High flow/water level in comparison to normal seasonal variations. Stay informed on the development of the weather and the hydrological situation by following the weather forecast and weather radar, as well as updates on varsom.no. Secure and/or move assets away from vulnerable areas (car, caravan along rivers/streams, basements). Cleaning of drainage paths and culverts is recommended. Keep away from rivers/streams with high flow.

norsk:
Nedbør og snøsmelting gjennom helga har gitt flomvannføring i Ottavassdraget.
I Lågen nedstrøms samløpet med Otta ventes vannføring på gult nivå. Varselet gjelder bare selve hovedelva.
Konsekvens: Lokalt kan det være fare for utglidninger langs elvebreddene fram til vannstanden i vassdragene er normal. Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader. Hold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Følg med på værprognoser og værradar, samt oppdateringer på varsom.no. Sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder (f. eks. bil, campingvogn etc langs elver og bekker, kjellere). Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. 

Sogn og Fjordane
έως 16.10.2018 22:59 CET
Flood (Κίτρινο)
english:
Precipitation and snowmelt due to high temperatures has resulted in high discharge in the rivers. The discharge will remain high monday. The combination of rain and continuous snow melting has increased water discharge. Water discharge is expected to sink as the temperature decreases and rain stops. Hydropower production will in some cases act as flood control, and therefore the issued warning will not necessarily apply to all regulated waterways. Read the full forecast on Varsom.no. Situation that requires vigilance and may cause local damages.

norsk:
På grunn av regn og snøsmelting i helga vil det fortsatt være flomvannføring i vassdragene. Vannføringen har kulminert, og vil synke raskt i de fleste vassdrag pga avtagende nedbør og synkende temperatur. Enkelte trege vassdrag vil fortsatt ha vannføringer på oransje nivå, som Vangsvatn i Vosso, Viksvatn i Gaularvassdraget, Jølstervatn og Hornindalsvatn. Les hele varselet på Varsom.no. Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt 

Coasts:
Hordaland kyst
έως 16.10.2018 22:59 CET
Flood (Κίτρινο)
english:
Precipitation and snowmelt due to high temperatures has resulted in high discharge in the rivers. The discharge will remain high monday. The combination of rain and continuous snow melting has increased water discharge. Water discharge is expected to sink as the temperature decreases and rain stops. Hydropower production will in some cases act as flood control, and therefore the issued warning will not necessarily apply to all regulated waterways. Read the full forecast on Varsom.no. Situation that requires vigilance and may cause local damages.

norsk:
På grunn av regn og snøsmelting i helga vil det fortsatt være flomvannføring i vassdragene. Vannføringen har kulminert, og vil synke raskt i de fleste vassdrag pga avtagende nedbør og synkende temperatur. Enkelte trege vassdrag vil fortsatt ha vannføringer på oransje nivå, som Vangsvatn i Vosso, Viksvatn i Gaularvassdraget, Jølstervatn og Hornindalsvatn. Les hele varselet på Varsom.no. Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt 

Sogn og Fjordane kyst
έως 16.10.2018 22:59 CET
Flood (Κίτρινο)
english:
Precipitation and snowmelt due to high temperatures has resulted in high discharge in the rivers. The discharge will remain high monday. The combination of rain and continuous snow melting has increased water discharge. Water discharge is expected to sink as the temperature decreases and rain stops. Hydropower production will in some cases act as flood control, and therefore the issued warning will not necessarily apply to all regulated waterways. Read the full forecast on Varsom.no. Situation that requires vigilance and may cause local damages.

norsk:
På grunn av regn og snøsmelting i helga vil det fortsatt være flomvannføring i vassdragene. Vannføringen har kulminert, og vil synke raskt i de fleste vassdrag pga avtagende nedbør og synkende temperatur. Enkelte trege vassdrag vil fortsatt ha vannføringer på oransje nivå, som Vangsvatn i Vosso, Viksvatn i Gaularvassdraget, Jølstervatn og Hornindalsvatn. Les hele varselet på Varsom.no. Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA